Bankszámla számom nemzetközi formátumban / IBAN:

SK89 0900 0000 0051 3895 9655

BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Megosztás / Zdieľanie